Kropki kwantowe grafenu wykazują obiecujące właściwości jako nowe sensory pola magnetycznego.

Fizycy odkryli, że przyspieszone elektrony uwięzione w kolistych pętlach w kropkach kwantowych grafenu są wysoce wrażliwe na zewnętrzne pola magnetyczne. Elektrony w grafenie (atomowo cienkiej formie węgla) zachowują się jakby były bezmasowe, podobnie jak fotony, które są bezmasowymi cząstkami światła. Chociaż elektrony w grafenie nie poruszają się z prędkością światła, wykazują takie same relacje energii […]

Zastosowanie graphenu w energetyce

Jak wiadomo, energia napędza świat, od największych fabryk po domy ludzi. Wraz ze wzrastającą populacją wzrasta też zapotrzebowanie na energię. Jednak nawet najbogatsze i najbardziej rozwinięte kraje nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania na energię. W rezultacie wiele krajów odpowiedzialnych za znaczną część światowego handlu, w tym Chiny i Stany Zjednoczone, zaczyna borykać się z […]